Naša ponuka

Blížiace sa kurzy

Domáca a štátna pokladnica v čase inflácie
Aktuálne výzvy čerpania dotácií pre samosprávy
0 €
Bol som zvolený, čo teraz?
0 €

Uskutočnené kurzy

Malé vodozádržné opatrenia – ako na ne?
Uskutočnené
29 €