Vďaka Vašej podpore môžeme inšpirovať a sprevádzať nádejných politických lídrov na ceste k lepšiemu Slovensku.

Sme v tom spolu. Ďakujeme!

Ak ste fyzická osoba iba s príjmami zo zamestnania, postup je nasledovný:

1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a v rámci žiadosti vyznačte, že chce od zamestnávateľa aj vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (Stiahnuť vzor potvrdenia.)

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. (Stiahnuť tlačivo.)

3. Do 1. 5. 2023 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu nájdete na stránke Finančnej správy.

POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Dobrovoľník môže poukázať až 3%

Ak ste v roku 2022 odpracovali ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie Vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali. Komplexné informácie o tejto možnosti nájdete na stránke rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu!

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona identifikačné údaje IVIPu. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.

2. Daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31. marca 2023) na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Nezabudnite v tomto termíne daň zaplatiť.

Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk

Naše identifikačné údaje

Názov: Inštitút vzdelávania a inovácií v politike
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín
IČO: 53832868
DIČ: 2121547901

Dobrovoľník môže poukázať až 3%

Ak ste v roku 2022 odpracovali ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie Vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali. Komplexné informácie o tejto možnosti nájdete na stránke rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu!

Právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% zo zaplatenej dane z prijímov.

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte v časti VI. na strane 12 údaje o prijímateľovi (IVIP).  Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálne 8 €.

2. Ak ste v roku 2022 alebo najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (31. 3. 2023) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť len pre IVIP), tak môže poukázať až 2 % z dane (inak len 1%). Dar pre IVIP môžete poukázať na č. účtu IBAN: SK63 0900 0000 0051 9582 4239.

3. Daňové priznanie doručte v lehote (do 31. marca 2023) na daňový úrad príslušný podľa sídla Vašej firmy. Nezabudnite v tomto termíne daň zaplatiť.

Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk

Naše identifikačné údaje

Názov: Inštitút vzdelávania a inovácií v politike
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín
IČO: 53832868
DIČ: 2121547901