Talentová akadémia

Talentová akadémia pre politikov je vlajkový program Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike. Jej cieľom je počas niekoľkých víkendových stretnutí umožniť účastníkom s politickým potenciálom spoznať a uvedomiť si, kým sú a akými sú, ponúknuť talentový rozvoj s dôrazom na najsilnejšie talenty, zvýšiť politické kompetencie, prehĺbiť kresťanskodemokratické hodnotové ukotvenie a upevniť politické spoločenstvo vybraných účastníkov.

Dominantnými piliermi akadémie sú talentový a kampaňový modul. Formácia účastníkov bude prebiehať so silným dôrazom na individuálny prístup – identifikovanie jedinečných silných stránok – talentov každého účastníka, ich rozvoj a využitie pri tvorbe tímov a v politickej praxi. Talentový rozvoj sa uskutoční pod vedením certifikovaného lektora Jozefa Kokošku podľa overenej metodiky Gallup CliftonStrengths, ktorú využívajú pre svojich manažérov renomované firmy.

V kampaňovom module za účastníci budú môcť naučiť všetko dôležité pre zvládnutie politickej kampane – stanovenia si cieľa, identifikácie voliča, stanovenie si kampaňovej komunikácie, výber vhodných komunikačných nástrojov apod. Modul bude viesť skúsený politický stratég Michal Novota.

Kresťanskodemokratické hodnotové zakorenenie a politické spoločenstvo bude posilnené diskusiami s inšpiratívnymi hosťami.

Svedectvá účastníkov minulého ročníka:

“Konkrétne príklady, práca s jednotlivcom aj kolektívom. Plnohodnotné profesionálne školenie. O účastníkov bolo postarané, program bol jasný a na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tvorivý priestor, milí a profesionalni ľudia. Ďakujem, že som toho súčasťou. Ďakujem každému, kto má zásluhu na tomto nápade a realizácii.”

“Bolo to MEGA. Dávno som nemal pocit, že som bol na užitočnom/prínosnom školení.”

Zaujala vás myšlienka Talentovej akadémie? Chceli by ste sa zapojiť do výberu účastníkov zimnej Talentovej akadémie pre politikov 2022? Napíšte nám na ivip@ivip.sk