Inšpirujeme a sprevádzame nádejných politických lídrov na ceste k lepšiemu Slovensku.

O nás

Poslaním Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike je inšpirovať a sprevádzať nádejných politických lídrov na ceste k lepšiemu Slovensku.

Dosiahneme to tým, že nás na rozhodujúcich pozíciách vo verejnom živote budú reprezentovať kompetentní odborníci s morálnym kreditom, ktorí dokážu atraktívnym spôsobom komunikovať riešenia zdravého rozumu pre Slovensko.

Politici lepšieho Slovenska dbajú na:

Čo preto robíme:

Podujatia

Inšpirujeme a sprevádzame nádejných politických lídrov na ceste k lepšiemu Slovensku Viac o nás O nás Poslaním Inštitútu vzdelávania a hellip

2. marca 2023 09:30

PRE KOHO SEMINÁR URČENÝ Novozvolení starostovia a primátori ČO VÁM PONÚKAME Mix workshopov a prednášok na mieru novým starostom NAUČÍTE hellip

30. januára 2023 16:00

Operačný program Slovensko prináša mestám a obciam možnosť čerpať finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry či podporu cyklodopravy Cieľom webinára hellip

Naše kurzy

Naši lektori

Dominik Harman
Dominik Harmanlektor email marketingu a fundraisingu
Zobraziť viac
Dominik pôsobí ako marketingový konzultant a fundraiser v Pápežskej nadácii ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, najväčšej organizácii na portáli Darujme na Slovensku. Venuje sa vzdelávaniu v etickom online marketingu prostredníctvom školení a pravidelného expertného newslettra. Má skúsenosti s politickou kampaňou pre subjekty terajšej vládnej koalície aj pre politikov na lokálnej úrovni. V minulosti pôsobil v regionálnych aj celoštátnych médiách.
Michal Novota
Michal Novotalektor politickej komunikácie a politický stratég
Zobraziť viac
Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti politických stratégií, stratégií značiek, komunikačných a líderských zručností v spoločnosti Restartup, ktorú založil v roku 2012 a odvtedy vedie. Pôsobí v Českej a Slovenskej republike a na západnom Balkáne. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK / BBDO, trenér a program officer v International Republican Institute a hovorca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Je členom Brand Council v Superbrands Slovakia, členom European Association of Political Consultants, aktivistom v Slovenskej organizácií pre vesmírne aktivity. Publikuje, od roku 2016 spolupracuje s týždenníkom .týždeň.
Jozef Kokoška
Jozef Kokoškalektor rozvoja talentov a silných stránok CliftonStrengths
Zobraziť viac
Jozef Kokoška je certifikovaným mentorom rozvoja talentov a silných stránok (CliftonStrengths, Gallup). Mentoroval stovky ľudí z rôznych sfér práce a života, rôznej vekovej a kariérnej úrovne z viac ako 16 rôznych krajín sveta. Má viac ako 30 rokov rôznych biznis skúsenosti až po úroveň generálneho riaditeľa divízie v 40-tisícovej časti firmy Accenture. Má významné skúsenosti v týchto oblastiach: riadenie veľkej firmy, vedenie a riadenie zmien, strategické plánovanie a implementácia, re-inžiniering procesov, finančné riadenie, manažment na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti, dizajnérske myslenie (Design Thinking) a implementácia komplexných projektov. Posledné tri roky sa sústredí hlavne na talentové sprevádzanie v oblasti vzdelávania.
Kristína Rusnáková
Kristína Rusnákoválektorka sociálnych sietí a marketingu
Zobraziť viac
Kristína je marketingová konzultantka v spoločnosti Restartup. Má bohaté pracovné skúsenosti ako z politickej kampane i z neziskového sektora. Medzi jej silné stránky patrí hlavne medziľudská komunikácia a kreativita. Komunikačne radí aj poslankyni NR SR a europoslancovi a v súčasnosti rozbieha projekt na podporu pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou na Slovensku s názvom ALSlovakia.
Radomír Brtáň
Radomír Brtáňstarosta obce Košeca
Zobraziť viac
Radomír Brtáň je starostom obce Košeca a zároveň STAROSTOM SLOVENSKA 2019. Získal tiež ocenenie Úradný čin roka 2019 za zavedenie elektronickej evidencie odpadov. Zaujíma sa o inovácie a digitalizáciu v samospráve.
Jozef Bujňák
Jozef Bujňákautorizovaný geodet a kartograf
Zobraziť viac
Jozef Bujňák je autorizovaný geodet a kartograf a pôsobí ako znalec geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Je oprávneným projektantom pozemkových úprav a v tejto oblasti má bohaté skúsenosti.
Oliver Jakubík
Oliver Jakubíklektor osobného rozvoja a rozvoja značky zamestnávateľa
Zobraziť viac
Oliver od roku 2008 pomáha firmám, manažérom a podnikateľom v oblasti osobného rozvoja a rozvoja značky zamestnávateľa, v rámci vlastnej konzultačnej spoločnosti. Ako tréner viedol firemné školenia, zážitkové workshopu a verejné prednášky pre viac ako 6 000 účastníkov, s celkovým priemerným ratingom spokojnosti viac ako 95%. Verí, že úspešná prednáška, školenie alebo workshop je kombináciou priateľskej atmosféry, atraktívneho obsahu a schopnosti dať účastníkom konkrétne odpovede na otázku „Aký má byť zajtra môj prvý krok k zmene?”
Peter Lačný
Peter Lačnýstarosta obce Teplička
Zobraziť viac
Peter Lačný je starosta obce Teplička a úspešný zakladateľ a manažér miestneho sociálneho podniku. Disponuje manažérskymi znalosťami v podnikateľskom prostredí a podieľa sa na úspešnom inovovaní a rozvoji samosprávy.
Tomáš Orfánus
Tomáš Orfánusvyštudovaný pôdoznalec a hydrológ
Zobraziť viac
Tomáš Orfánus je vyštudovaný pôdoznalec a hydrológ s 20-ročnou praxou v odbore. Absolvoval zahraničnú stáž v oblasti agrometeorológie na BOKU Viedeň. Kandiduje na pozíciu obecného poslanca MČ Bratislava - Petržalka. Pôsobí ako presbyter ECAV Petržalka.
Gabriela Viazanková
Gabriela Viazankovástarostka obce Radatice
Zobraziť viac
Starostka obce Radatice. Pôsobila ako moderátorka Rádia Regina východ. Má bohaté skúsenosti s moderovaním diskusií, vystupovaním v televízií a rozhlase.
Anna Kalafutová
Anna Kalafutovádoktorandka v odbore verejná správa a regionálny rozvoj
Zobraziť viac
Pôsobí ako interná doktorandka odbore verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V spolupráci s OZ Nenápadní hrdinovia sa podieľa na administratívnej výpomoci, spoluorganizovaní vzdelávacích konferencií a prednášok na základných a stredných školách. V IVIPe sa venuje natáčaniu diskusií a podcastov a výskumnej činnosti v oblasti komunálnej politiky.
Veronika Fitzeková
Veronika Fitzeková
Zobraziť viac
Veronika Fitzeková má praktické dlhoročné skúsenosti so spoločenským protokolom a s komunikáciou. Svoju profesionálnu kariéru začala ako vedúca kancelárie primátora mesta Prešov. Písala pre Hospodárske noviny a týždenník Slovenka, bola spoluzakladateľkou dvoch súkromných rádií, viac ako 14 rokov pôsobila ako hovorkyňa vyššieho územného celku, neskôr takmer dva roky riadila odbor kultúry.
Stanislav Mathia
Stanislav Mathiastarosta obce Malý Šariš
Zobraziť viac
Starosta obce Malý Šariš. Pôsobil ako poslanec mesta Prešov (1994-2002) a poslanec obecného zastupiteľstva Malý Šariš (2006-2014). Absolvoval množstvo vzdelávacích kurzov zameraných na interpersonálnu komunikáciu, personálny manažment, komunikačné zručnosti, negociáciu a asertivitu.
Ján Mikula
Ján Mikulastarosta obce Fričovce
Zobraziť viac
Starosta obce Fričovce. Realizoval rôzne dotačné schémy výstavby kanalizácie, vodovodu, rekonštrukcie a výstavby obecných budov, školských zariadení, ciest a chodníkov.
Rastislav Mochnacký
Rastislav Mochnackýprojektový manažér
Zobraziť viac
Projektový manažér s dlhoročnými skúsenosťami s čerpaním dotácií a predkladaním projektov na miestnej a regionálnej úrovni. Pôsobí ako oslanec MsZ v Prešove, kde sa venuje témam územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia.
Peter Rak
Peter Rakadvokát
Zobraziť viac
JUDr. Peter Rak vyštudoval Právnickú fakultu na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2005. Od roku 2009 pracuje ako advokát a v súčasnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii Peter Rak, s.r.o. Zaoberá sa oblasťou obecnej samosprávy, od roku 2010 poskytol právne služby množstvu obcí, starostov a poslancov. Zaoberá sa tiež právom nehnuteľností, občianskym a obchodným právom so zameraním na nastavenie úspešnej podnikateľskej stratégie - zmluvné právo a právo vymáhania pohľadávok.
Rastislav Sásik
Rastislav Sásikmarketingový špecialista
Zobraziť viac
Marketingový špecialista. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Birne. Špecializuje sa na budovanie osobnej značky. Má za sebou vedenie viacerých úspešných politických kampaní.
Šimon Škoviera
Šimon Škovierazakladateľ a spolumajiteľ kreatívneho štúdia Autentik
Zobraziť viac
- zakladateľ a spolumajiteľ kreatívneho štúdia Autentik
- nositeľ domácich i zahraničných ocenení v oblasti marketingovej komunikácie
- má skúsenosti zo siete najúspešnejšej agentúrnej siete Young&Rubicam i agentúr Vaculik, Core4 či Mccann Ericsson
- stál za úspešnými kampaňami klientov ako Coca Cola, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, Aegon China, Orange, Hyundai, Slovenská katolícka Charita
Michal Strnál
Michal Strnálstarosta obce Oravská Polhora
Zobraziť viac
Starosta obce Oravská Polhora. Aktívne sa zaujíma o rozvoj samosprávy. Má praktické skúsenosti s využívaním eurofondov.
Ján Šurkala
Ján Šurkalastarosta obce Zborov
Zobraziť viac
Starosta obce Zborov, do obce prináša dlhodobý efektívny rozvoj. Zborov pod jeho vedením získal certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 v hodnotení A+.
Stanislav Župa
Stanislav Župamanažér pre vnútornú komunikáciu KDH
Zobraziť viac
člen komunikačného oddelenia KDH, bývalý hovorca KDH, grafik viac ako 10 rokov skúseností s komunikáciou KDH najvyššej úrovni má skúsenosti s početnými politickými kampaňami na európskej, národnej, regionálnej, lokálnej úrovni dnes manažér pre vnútornú komunikáciu KDH
Predošlé
Ďalšie

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu s našimi lektormi, kontaktujte nás, prosím, na adrese ivip@ivip.sk.

Náš tím

Ján Fabičovic
Ján Fabičoviczakladateľ a riaditeľ IVIP

fabicovic@ivip.sk
Zobraziť viac
Ján rád rozbieha projekty, ktorých cieľom je zlepšiť život na Slovensku. Pôsobil v rôznych mimovládnych organizáciách. Odborne je jeho doménou teológia, právo a politický život. Je presvedčený, že práve politika môže byť poctivé remeslo. Sníva o Slovensku, kde ju budú verejne činní ľudia vykonávať ako osobné poslanie. Preto založil IVIP.
Marián Čaučík
Marián Čaučíkčlen správnej rady IVIP

maroscaucik@gmail.com
Zobraziť viac
Marián Čaučík bol zakladateľom a dlhoročným predsedom eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, pôsobil ako riaditeľ programu rozvojovej spolupráce Dobrá novina. Je podpredsedom KDH. V IVIPe sprevádza Talentovú akadémiu pre politikov a venuje sa príprave online diskusií na spoločenské a politické témy.
Anna Kalafutová
Anna Kalafutováprojektová manažérka

kalafutova@ivip.sk
Zobraziť viac
Anka sa v IVIPe venuje organizovaniu Talentovej akadémie pre politikov, natáčaniu diskusií a podcastov a výskumnej činnosti v oblasti komunálnej politiky. Minulý rok ukončila štúdium verejnej správy a regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pokračuje ďalej ako interná doktorandka. V spolupráci s OZ Nenápadní hrdinovia sa tiež podieľa na administratívnej výpomoci, spoluorganizovaní vzdelávacích konferencií a prednášok na základných a stredných školách.
Tímea Perignáthová
Tímea Perignáthováprojektová manažérka

perignathova@ivip.sk
Zobraziť viac
Tímea končí magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a doplňujúce pedagogické štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako marketingová a administratívna asistentka kandidátovi za poslanca do národných volieb a stážovala v rámci administratívy v Kolégiu Antona Neuwirtha. V IVIPe sa venuje najmä príprave Online akadémie a marketingu.
Predošlé
Ďalšie

Blog

Už čoskoro…

Podporte nás

Vďaka Vašej podpore môžeme inšpirovať a sprevádzať nádejných politických lídrov na ceste k lepšiemu Slovensku. Vaše dary radi prijmeme na SK63 0900 0000 0051 9582 4239.

IVIP vznikol vďaka podpore Nadácie Konrada Adenauera.