O nás

Čo je Inštitút vzdelávania a inovácií v politike?

– Hľadáme budúcich politických lídrov 

– Prepájame ich navzájom a vzdelávame tak, aby boli schopní presadzovať kresťanskodemokratické hodnoty a víziu v politike

– Sme vzdelávací think-tank, ktorý vzdeláva a prepája súčasných a budúcich politických lídrov s tými najlepšími odborníkmi v odboroch blízkych politike 

– Analyzujeme a hľadáme kreatívne odpovede na nové spoločenské výzvy

Ide nám o spoločné dobro

Usilujeme sa budovať civilizáciu

ktorej spoločenské štruktúry umožňujú 

rozvoj každého človeka a celého človeka,

aby mohol plnšie a ľahšie dosiahnuť svoju dokonalosť.

Politika je pre nás miestom, kde sa stretávajú veľké myšlienky s realitou každodenného života 

Identifikovať najpálčivejšie spoločenské výzvy, tvoriť a horlivo presadzovať ich riešenie je služba, ktorú si niektorí z nás volia za svoje životné povolanie. Hovoríme im politici. Sme presvedčení, že verejná služba politika môže byť a má byť poctivé povolanie. Chceme prispieť k tomu, aby tak bolo nielen vnímané, ale najmä realizované.

AJ DO POLITICKÉHO PRIESTORU PATRIA INOVÁCIE

Inovácie sú postupy a riešenia, ktoré prinášajú obnovu a rast – v každej oblasti života – aj v politike. Inovatívny spôsob myslenia je vlastný židovsko-kresťanskej tradícii v jadre našej Západnej civilizácie. Obnovujúco premýšľame, keď na dejiny hľadíme ako na neustále napredujúci príbeh, keď s úctou staviame na pleciach obrov – na myšlienkach a dielach veľkých mužov a žien pred nami, nie aby sme ich kopírovali, ale pokračovali v ich práci – hľadali presnejšie odpovede, efektívnejšie a spravodlivejšie riešenia pre dôstojnejší život našich súčastníkov a ďalších generácií.

Vzdelávanie je cesta k dobre spravovanej spoločnosti

To neplatí len všeobecne, ale konkrétne aj o nositeľoch verejných úradov. Výkon politického povolania si vyžaduje súbor špecifických zručností a vedomostí, vďaka ktorým môže politik naozaj efektívne slúžiť svojím spoluobčanom. Našou úlohou je prispievať ku všestranej a kvalitnej príprave aktívnych aj budúcich politických lídrov.

Náš cieľ

Našim cieľom je, aby bol politický priestor kultivovanejší a odbornejší a aby politici prinášali konkrétne riešenia, ktoré umožnia plnohodnotnejší život každého človeka. 

Vzdelávanie a učenie sa od tých najlepších, v profesiách, ktoré sa dotýkajú z rôznych smerov politiky, je dobrým základom pre budúcich lídrov, ktorí majú ambíciu sa pohybovať vo verejnom priestore.